+420 558 325 874

Daňová evidence

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví), tedy záznam  příjmů a výdajů a evidence majetku a závazků, je důležitá pro stanovení základu daně a poté i pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. Daňovou evidenci upravuje zákon o dani z příjmu fyzických osob, který se však zmiňuje jen o obsahu daňové evidence, ale formu a způsob vedení nechává na poplatníkovi.

Vedení daňové evidence představuje:

  • zpracování uzávěrky peněžního deníku
  • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
  • zpracování přehledu majetku, závazků a pohledávek
  • pravidelná analýza hospodaření a daňového zatížení
  • vedení peněžního deníku, knihy závazků a pohledávek
  •