+420 558 325 874

Účetnictví

Na rozdíl od daňové evidence má podvojné účetnictví poměrně přesně daná pravidla vedení účetnictví, co, kdy, kde a jak je třeba evidovat, zpracovat, odevzdat. Zpracujeme pro vás všechny potřebné dokumenty, pohlídáme důležité termíny.

Vedení učetnictví naší firmou představuje:

  • kompletní zpracování a vedení účetnictví
  • pravidelné reporty o stavu závazků a pohledávek
  • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
  • sestavení roční účetní závěrky včetně výkazů a zákonné přílohy
  • pravidelné zasílání přehledů hospodaření (výsledovka, rozvaha,případně cash flow)
  • a řadu dalších úkonů podle individuálních požadavků a přání klienta